Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a „Hermann felületkezelő és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság” (a továbbiakban: Hermann Kft.) Adatvédelmi Szabályzata.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.

1. Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a Hermann Kft. arra tekintettel kezel, hogy: (i) Ön a Hermann Kft.
lakossági ügyfele, (ii) Ön a Hermann Kft alkalmazásában álló dolgozója, (iii) Ön a Hermann Kft. weboldal látogatója (www.hermannkft.hu, a továbbiakban: Weboldal).

A weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a Hermann Kft. nem felelős az Ön személyes adatainak
kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

2. Az Adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Hermann Kft. (székhelye: 5231 Fegyvernek, Kun Farkas út 9., cégjegyzékszáma: 16 09 005702).

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok. Információgyűjtés

A Hermann Kft. információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy Ön a Hermann Kft. lakossági ügyfele, a Hermann Kft. dolgozója, a Hermann Kft. weboldal látogatója. Ez az információ lehet:

Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk - amikor munkára jelentkezik a Hermann Kft-nél, kérni fogjuk kötelezően a nemét, a nevét, édesanyja leánykori nevét, születési dátumát, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát. Továbbá olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek az Ön azonosításhoz és/vagy az Önnel történő kapcsolattartáshoz, ideértve különösen az Ön telefonszámát, kapcsolat-felvételi preferenciáit, kommunikációs preferenciáit.

Olyan információ, amelyet valamely Hermann Kft. szolgáltatás, pl. az elvégzett szolgáltatás ellenértékének számlázása során ad meg nekünk - azzal kapcsolatban is gyűjtünk információkat, hogy hogyan és hol használja vagy vásárolja meg a Hermann Kft. szolgáltatásait és termékeit. Ilyen információk lehetnek az elektronikus eszközzel kapcsolatos információk, IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók,
amelyek lehetővé teszik a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását. Az Ön vásárlási előzményeivel kapcsolatos adatok, amelyek magukban foglalják: (i) az Ön által vásárolt termékekre
vonatkozó adatokat, a tranzakciónkénti vásárlások összegét, a vásárlások időpontját és helyszínét, valamint az Ön által használt fizetési módot

4. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

5. Az adatkezelés céljai

A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében; az Ön ügyféladatainak vezetése, adminisztrációja;
ügyfélszolgálat és fejlesztés; piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése; a csalás felderítése vagy megelőzése; marketingajánlatok küldése (hozzájárulás esetén, vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok
tárolása vagy törlése).

Kommunikáció és marketing

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt a Hermann Kft. általános marketing ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse (a továbbiakban: Általános Marketingajánlatok) vagy ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt a Hermann Kft. az Ön személyes preferenciáit is figyelembe vevő - a
korábbi vásárlások, a promóciókban, felmérésekben történt részvétel, a Weboldal illetve egyéb digitális csatornák használatának elemzésén alapuló személyre szabott ajánlatokkal (a továbbiakban: Személyre Szabott Marketingajánlatok) megkeresse, akkor Önnek a Hermann Kft. Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat küldhet. A Hermann Kft-nek
ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.

Az Általános, illetve a Személyre Szabott Marketingajánlatok postai úton, email-en, telefonon, sms-ben, Weboldalon, közösségi médiákon keresztül vagy az Ön által használt bármely más digitális csatornán keresztül juthatnak el Önhöz. A Kapcsolattartás Módját, illetve az Adatkezelési Profiljának
Beállítását bármikor módosíthatja a Hermann Kft. ügyfélszolgálatán, illetve bármikor élhet a leiratkozás lehetőségével.

Amennyiben nem kíván Általános, illetve Személyre Szabott Marketingajánlatot kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:
- a fegyvernek@hermannkft.hu címre küldött e-mail üzenetben;
- a (+36 56) 556 326-os telefonszámon;
- az 5231 Fegyvernek, Kun Farkas út 9. címre küldött levélben.

6. Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

A Hermann Kft. vállalatcsoporton belül más vállalatokkal;
Az Ön hozzájárulásával felhatalmazott harmadik feleknek is átadhatjuk, akik együttműködnek a Hermann Kft-vel, és akik termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújthatnak a Hermann Kft-nek vagy a Hermann Kft-n keresztül; A Hermann Kft. engedélyezett ügynökei, engedélyesei, szolgáltatói és/vagy alvállalkozói; Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek a Hermann Kft.
társaságra/társaságokra vonatkoznak az alkalmazandó helyi törvények szerint; Minden olyan személy, aki részére a Hermann Kft. bármilyen jogát és/vagy kötelességét átruházza.

Személyes adatok továbbítása

Amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek más vállalatok és/vagy az Ön országán kívül található (beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívül található) felhatalmazott harmadik felek részére, szervezeti, szerződéses és jogi intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes
adatai kizárólagosan a fenti célokra kerüljenek feldolgozásra, és hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szintű védelem legyen biztosítva. Ezek az intézkedések magukban foglalják a Hermann Kft. vállalatcsoporton belüli továbbítás esetén a Hermann Kft. Kötelező Szervezeti Szabályozását, illetve az Európai Bizottság által jóváhagyott továbbítási mechanizmusokat olyan harmadik országokba, amelyekben nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, továbbá a helyi
jogszabályok által előírt intézkedéseket is. A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaik, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a dolgozóink/ügyfeleink, illetve más személyek
érdekeinek megóvása érdekében. A Hermann Kft. csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

7. Az adatkezelés időtartama

A Hermann Kft. által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani)

(1) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte a törlést; VAGY

(2) 3 éven belül az összes feliratkozott szolgáltatásra vonatkozóan az Önnel folytatott utolsó interakciót követően. A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait a tranzakciótól számított 10 évig tároljuk.

Az adatokat minden esetben a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt), vagy b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.

8. Cookie-k használata

A Hermann Kft. sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogatja a Hermann Kft. Weboldalát. Ez lehetővé teszi a Hermann Kft. számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk
használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a Weboldalunkat. Ön felügyelheti és beállíthatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban.

9. Ha közösségi médiákon keresztül kommunikál velünk

Weboldalunk illetve tartalmának megosztása közösségi médián keresztül

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a Instagram, LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a Hermann Kft. iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a Instagram, LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A Hermann Kft. nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a Hermann Kft. Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.

10. Különleges megjegyzés 18 évet be nem töltöttek számára

A Hermann Kft. szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól, kivéve a szülő vagy gondviselő hozzájárulásával. 14 év alatti személyek számára nem küldünk Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat.

11. Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Hermann Kft. a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, és a Hermann Kft. szolgáltatáshoz való hozzáféréshez hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

12. Az Ön adatai

Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és
kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Kérjük, látogasson el a Hermann Kft. fiókjába, hogy elvégezhesse az ilyen változtatásokat, vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi
elérhetőségeken:
- az fegyvernek@hermannkft.hu címre küldött e-mail üzenetben;
- a (+36 56) 556 326-os telefonszámon;
- az 5231 Fegyvernek, Kun Farkas út 9. címre küldött levélben.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott a Hermann Kft. részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik
félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken további tájékoztatásért, vagy az ilyen kérelmek benyújtása céljából.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
http://www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu